تبلیغات
آل موزیک | دانلود آهنگ های جدید - کنسرسیوم ایرانی – چینی برای احداث پست‌های انتقال برق

کنسرسیوم ایرانی – چینی برای احداث پست‌های انتقال برق

سه شنبه 18 مهر 1396 01:54 ق.ظ

 

کنسرسیوم ایرانی - چینی برای احداث پست‌های انتقال برق • مرجع معدن

 • کنسرسیوم ایرانی - چینی برای احداث پست‌های انتقال برق • مرجع معدن

  به نقل مرجع معدن،  طرح «تامین تجهیزات ۳۱۲ دستگاه پست فوق توزیع برق» شامل پنج بسته می‌شود که تاکنون مناقصه مربوط به ۲ بسته از این مجموعه برگزار انجام گرفته اســـــت.

  پروژه تامین تجهیزات ۶۷ دستگاه پست فوق توزیع برق به عنوان فاز نخست از طرح تامین تجهیزات ۳۱۲ دستگاه پست فوق توزیع شرکت‌های برق ناحیه ای، به کنسرسیوم شرکت‌های مرجع معدنان و چاینت الکترونیک (Chint Electric) واگذار انجام گرفت.

  مناقصه بسته دوم که مربوط به تامین تجهیزات احداث ۸۴ پست انتقال و تامین تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع می‌شود نیز در حال اجرا اســـــت.

  در این ارتباط، آرش انجامی گفت: برنده مناقصه تامین تجهیزات ۶۷ دستگاه پست فوق توزیع برق، شریک داخلی دارد و در اصل کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی و خارجی تشکیل انجام گرفته اســـــت.

  وی با اشاره به اینکه ۲ شرکت چینی وظیفه تامین مالی این پروژه را بر عهده گرفته اســـــت، گفت: در تامین تجهیزات پست‌های انتقال و همچنین تامین تجهیزات خطوط انتقال وفوق توزیع، از حداکثر توان داخلی اســـــتفاده خواهد انجام گرفت تا صنایع داخلی دچار مشکل نشوند.

  مدیر عامل توانیر تاکید انجام: سهم تجهیزات داخلی در تامین تجهیزات ۳۱۲ دستگاه پست فوق توزیع برق کاهش از ۵۰ درصد نخواهد بود.

  انجامی اضافه انجام: در چنین پروژه هایی ما از یک طرف به دنبال تامین منابع مالی خارجی هستیم و از طرف دیگر تاکید داریم که تولید داخلی دچار خدشه نشود؛ به همین سبب باید راهکاری پیدا کنیم که این نخستویت‌ها رعایت شود.

  مدیرکل تامین منابع مالی شرکت توانیر پیش از این با اشاره به صدور مجوز اســـــتفاده از تسهیلات مالی خارجی برای تامین تجهیزات ۶۷ دستگاه پست فوق توزیع برق، گفته بود: در مناقصه‌های برگزار انجام گرفته و در حال برگزاری، سهم تولید داخلی و اســـــتفاده از ظرفیت طرف ایرانی رعایت انجام گرفته اســـــت که در کاهشین حالت، سهم طرف ایرانی کاهش از ۵۱ درصد نخواهد بود این به معنی ارجاع حداقل ۲۰ هزار میلیارد ریال سفارش به شرکت‌های داخلی اســـــت. این میزان در نوع خود به اندازه پایان سرمایه گذاری‌ها شده در این بخش در پنج سال گذشته اســـــت.

  مسعود خانی با اشاره به این که رعایت مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص توسعه توانمندسازی داخلی در قراردادهای بین المللی مورد تاکید اســـــت، افزود: در این راســـــتا تامین مالی خارجی برای خرید تجهیزاتی که توانایی ساخت داخل آن‌ها وجود ندارد منوط به انتقال تکنولوژی انجام گرفته اســـــت.


برچسب ها: کنسرسیوم ، ایرانی ، ، چینی ، برای ، احداث ، پست‌های ،